Στοιχεία εταιρείας

Στην εταιρεία συμμετέχουν οι Μητράκος Δημήτριος του Θεοδώρου ο οποίος διαμένει στην Αιόλου 13 , Παλαιό Φάληρο Αττικής, ΤΚ 17561 & και ο Παναγιώτης Κωνσταντόπουλος του Διονυσίου ο οποίος διαμένει στην Αλεξανδρουπόλεως 41, Περιστέρι Αττικής. Την διαχείριση ασκεί ο Μητράκος Δημήτριος του Θεοδώρου. Η επωνυμία της επιχείρισης είναι ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΑΜΑS TRADE COMPANY ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ-ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΙΚΕ και η έδρα της είναι Λεωφ. ΝΑΤΟ , Θέση Νέα Ζωή, Ασπρόπυργος Ατιικής, ΤΚ 19300 . Οι εταίροι είναι στην ασφαλιστική κατηγορία 004. Το εταιρικό κεφάλαιο είναι 120.000 ευρώ. Ο αριθμός ΓΕΜΗ είναι 133559409000.